Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Međunarodni dan starijih lica – 1.oktobar

30.09.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se svake godine 1. oktobra. Ovaj dan se obilježava podizanjem svijesti o problemima koji pogađaju starije osobe kao što su starenje i zlostavljanje starijih. To je također dan za uvažavanje doprinosa starijih osoba društvu.

Tema za obilježavanje ovog dana za 2022. godinu je : „Otpornost starijih osoba u svijetu koji se mijenja“. Također ovaj dan pruža priliku za podizanje svijesti o važnosti ne ostavljanja nikoga za sobom posebno u kontekstu proglašenja 2021-2030 UN-ove decenije zdravog starenja.

Više od milijardu ljudi u svijetu starijh od 60 godina, većina živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Obzirom da su stariji ljudi pod većim rizikom od teške bolesti i smrti potrebno je naglasiti  da se kao prioritet stavi sigurnost naše starije populacije koja je posebno ranjiva u vremenima krize.

Veliki uticaj na obim i vrste potreba starijih osoba ima stalni trend promjena u strukturi i funkcijama porodice, te slabljenja porodične solidarnosti. S obzirom na pomenuto, kvalitet života starijih osoba sve više postaje ovisan o vrstama i obimu društvene brige, odnosno, o distribuciji i dostupnosti socijalnih usluga.

Cijeneći navedeno, jedan od prioriteta socijalnih politika u Bosni i Hercegovini je širenje mreže socijalnih usluga za starije osobe, koje su prepoznate kao posebno ranjiva grupacija, izložena visokom riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Postoji inicijativa da se 1. oktobar obilježava kao Međunarodni dan dugovječnosti kako bi se skrenula pažnja na starenje kao medicinski izazov koji zahtijeva, prije svega, biomedicinsko rješenje.