Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

CEEPUS program

01.04.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

CENTRALNOEVROPSKI PROGRAM RAZMJENE ZA UNIVERZITETSKE STUDIJE

CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES

 

CEEPUS je multilateralni međunarodni program univerzitetske razmjene između zemalja članica Programa, potpisnica međunarodnog CEEPUS III sporazuma: Albanije, Austrije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Češke, Mađarske, Makedonije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Srbije i Kosova*.

Glavni cilj aktuelnog CEEPUS III programa razmjene je upotreba regionalne akademske mobilnosti kao strateškog programa za implementaciju Bolonjskih ciljeva, te povezivanje naučno istraživačkih oblasti kroz kreiranje univerzitetskih mreža koje će, između ostalog, raditi na zajedničkim programima i sticanju prava na zajedničke diplome (sa fokusom na PhD programe).

CEEPUS se u 25 godina postojanja dokazao kao program koji raste i razvija se za i uz svoje korisnike, i koji su ga najprije ocijenili kao 'User friendly' program.

CEEPUS, kao jedini međunarodni program razmjene u kojem BiH učestvuje, nudi bh studentima i nastavnom osoblju izuzetnu mogućnost boravka u 15 zemalja Centralne Evrope, uz vrlo jednostavan proces prijave putem jedinstvenog 'on-line' sistema.

CEEPUS-u je i dobitnik oznake kvaliteta koju mu je dodijelilo Prioritetno područje 9 'Ljudi i vještine' EU Strategije za dunavsku regiju (EUSDR).

Zajednički komitet ministara zemalja članica (JCM) najviše je upravno tijelo koje donosi sve strateške odluke za implementaciju i promociju CEEPUS-a.

Državni CEEPUS uredi (NCO) zaduženi su za realizaciju Programa na državnim nivoima, dok Centralni CEEPUS ured (CCO) vrši koordinaciju rada NCO-a, te evaluaciju i promociju Programa.

Među državama članicama CEEPUS-a nema transfera finansijskih sredstava. Interna valuta Programa je 'mjesečna stipendija', a svaka država domaćin obezbjeđuje sredstva za isplatu najmanje 100 mjesečnih stipendija godišnje za gostujuće (incoming) profesore i studente. Maksimalan broj mjesečnih stipendija nije određen, a neke zemlje članice programa obezbjeđuju i do 2000 mjesečnih stipendija godišnje.

NCO zemlje domaćina odobrava aplikacije gostujućih profesora i studenata/isplatu stipendija, nakon što su njihove aplikacije evaluirane i odobrene od strane lokalnih koordinatora (na matičnim fakultetima i fakultetima domaćinima) i NCO-a matične zemlje.

Iako su iznosi mjesečnih stipendija različiti u svim država članicama, oni moraju biti dovoljni za plaćanje osnovnih životnih troškova u državi domaćinu.

Svi učesnici u CEEPUS III razmjeni oslobođeni su plaćanja školarina na univerzitetu domaćinu.

 

 

* Ovaj navod ne utiče na poziciju u vezi statusa Kosova i u skladu je sa UN rezolucijom br. 1244 i mišljenjem ICJ o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

 

Vrste mobilnosti za koje se može aplicirati su:

-          semestralne mobilnosti za studente i PhD studente u trajanju od 3 do 10 mjeseci

-          kratkoročne mobilnosti za studente i PhD studente koji rade na tezama i disertacijama

u trajanju od 1 do 3 mjeseca

-          mobilnosti za predavače i nastavno osoblje u trajanju od min. 5 radnih dana do 1 mjeseca

-          kratke ekskurzije do 15 dana

Pravo na prijavu za razmjenu imaju predavači, istraživači, akademsko osoblje i studenti svih ciklusa studija javnih univerziteta, uz napomenu da studenti dodiplomskog studija moraju imati završena najmanje dva semestra u vrijeme planirane razmjene, dok za studente svih ciklusa studija važi obaveza da u vrijeme apliciranja i razmjene imaju status studenta, te da se nakon realizirane razmjene vrate na matični univerzitet.

Bosansko hercegovački državljani koji su kao studenti upisani na neki od inozemnih univerziteta ili imaju namjeru upisati ili nastaviti studij na inostranim univerzitetima, te time gube status bh studenata, ne ispunjavaju uvjet za apliciranje iz BiH.

Drugi uvjet za studente je da se period studija ili obuke realizuje prema potrebi na univerzitetu domaćinu u skladu sa CEEPUS III Sporazumom, da je kompatibilan sa nastavnim planom i programom na matičnom univerzitetu studenta, te da čini dio univerzitetskih studija tog studenta.

Stipendije se također dodjeljuju studentima radi praktične obuke u poslovnom preduzeću, istraživačkoj ustanovi, organ vlasti ili drugim organizacijama u zemlji domaćinu, pod uvjetom da aplikant sačini sveobuhvatan prijedlog i obrazloži potrebu posjete.

Uvjet za prijavu za profesore (nastavno, istraživačko i/ili umjetničko osoblje) je plan rada tj. plan predavanja/supervizije, u trajanju od minimalno 6 sati u toku jedne radne sedmice.

Stipendije se prvenstveno dodjeljuju studentima i profesorima čije su razmjene planirane unutar odobrenih mreža za aktuelnu akademsku godinu.

Sredstva koja se ne iskoriste za finansiranje mrežnih razmjena, dodjeljuju se Freemover kategoriji - studentima i profesorima čiji fakulteti nisu partneri u nekoj od CEEPUS mreža, ali su upisani na odgovarajući univerzitet. Više o CEEPUS univerzitetima i aktuelnim CEEPUS mrežama na: www.ceepus.info/public/network/network.aspx.

Proces apliciranja odvija se isključivo putem jedinstvenog 'on-line' sistema na internet stranici www.ceepus.info, nakon registracije na stranici i otvaranja profila sa adekvatnom ulogom.

Svaki pojedinac (student, profesor, istaživač, lokalni koordinator ili koordinator mreže...) registruje se lično i kreira profil samo jednom (dupliranje profila i ličnih podataka nije dozvoljeno) uz mogućnost izbora više uloga za rad unutar jednog profila (npr. profesori i koordinatori mreža).

Uloga koju prilikom registracije biraju pojedinci koji žele učestvovati u razmjeni je 'Mobility'.  Ovo je uloga za sve pojedince (studente i profesore) koji za sebe žele kreirati aplikaciju tj. aplicirati za jednu ili više mjesečnih stipendija.

Svi pojedinci koji imaju ulogu ‘Mobility’ mogu aplicirati za zimski i/ili ljetni semestar unutar mreže ili u okviru Freemover kategorije.

Ostale dostupne uloge su 'Network' i 'IRO', a rezervisane su za lokalne koordinatore i predstavnike partnerskih univerziteta, koji rade na poslovima međunarodne razmjene.

Za apliciranje unutar mreže pojedinac ne treba prilagati dokumentaciju ili potvrde u on-line aplikaciju, jer aplikaciju prije slanja u dalju proceduru prvo odobrava lokalni koordinator na matičnom fakultetu.

Uvjet za apliciranje Freemover kategorije je posjedovanje dvije vrste potvrda, koje je potrebno priložiti (upload-ovati) u on-line aplikaciju:

a)       dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) koje popunjava i ovjerava matični fakultet, i u njemu su ukratko objašnjeni razlozi preporuke za studiranje u inostranstvu kako bi se obezbijedilo priznavanje;

 

b)      pismo o prihvatanju (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher) koje izdaje i ovjerava visokoškolska ustanova domaćin. Pismo o prihvatanju je podijeljeno u dva dijela. Prvi dio potpisuje odgovorana osoba koja odobrava izuzeće od plaćanja školarine, a drugi dio potpisuje osoba koja će imati ulogu supervizora u toku perioda studiranja.

 

Urneci potrebnih dokumenata se mogu preuzeti i nawww.ceepus.info, nakon registracije.


U slučaju apliciranja za Freemover stipendiju u Austriji nije potrebno prilagati pomenutu dokumentaciju prilikom apliciranja, već nakon i ukoliko NCO Austrije zatraži 'document upload', tj. ukoliko sa finansijskog aspekta postoji mogućnost dodjele stipendije.

Rokovi za apliciranje su:

  • 15. januar         - Rok za apliciranje mreža - visokoškolskih ustanova;
  • 15. juni             - Rok za prijem aplikacija pojedinaca za zimski semestar - unutar mreža;
  • 31. oktobar       - Rok za prijem aplikacija pojedinaca za ljetni semestar - unutar mreža;
  • 30. novembar   - Rok za prijem aplikacija pojedinaca za ljetni semestar - Freemover kategorija.

 

Obaveze CEEPUS aplikanata tokom i poslije razmjene su:

-          Minimalna dužina boravka unutar jednomjesečne studentske mobilnosti je 21 dan

-          U slučaju višemjesečne studentske mobilnosti, student ne smije napustiti zemlju domaćina prije 16. dana u zadnjem mjesecu odobrene mobilnosti

-          Minimalna dužina boravka profesora je 5 radnih dana ili 6 sati predavanja/supervizije, uz obavezno navođenje plana predavanja i aktivnosti u aplikaciji.

Aplikanti će nakon realizirane mobilnosti:

-          popuniti Mobility Report u on-line aplikaciji

-          dostaviti matičnom NCO-u, pismo potvrde - Letter of Confirmation (koje izdaje i ovjerava ustanova domaćin nakon realizirane mobilnosti) uz dodatne dokumente (definira ih matična zemlja) radi dokaza o realizaciji obaveza i naplate participacije za putni trošak

 

National CEEPUS Office - NCO BiH/Državni CEEPUS koordinator BiH

Branka Avdibegović
Ministarstvo civilnih poslova BiH /Sektor za obrazovanje/
Odsjek za EU integracije i međunarodnu saradnju
Trg BiH 3, 71000 Sarajevo, BiH
tel/phone: +387 33 492 607; fax : +387 33 492 627

www.ceepus.info; www.mcp.gov.ba; www.studirajvani.ba/info-o-programima