O sektoru


  1. Odsjek za međunarodnu saradnju i razvoj sporta
  2. Odsjek za razvoj i praćenje informacijskog sistema u sportu
  3. Odsjek za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu

Sektoru za sport obavljaju se poslovi:

- pripremanje i izvršavanje propisa,

- poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti,

- usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u području sporta,

- učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti sporta i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti,

- učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti sporta;

- organiziranje i rukovođenje poslovima izrade Strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini,

- pripremanje prijedloga dugoročnih i godišnjih programa razvoja sporta u Bosni i Hercegovini,

- predlaganje budžeta sektora za sport,

- pripremanje prijedloga Pravilnika o kategorizaciji sportista i sportskih objekata,

- pripremanje Pravilnika o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine, kao i vođenje Registra sportskih saveza,

- utvrđivanje sadržaja i oblika informacijskih sistema o sportu u Bosni i Hercegovini,

- ostvarivanje saradnje sa sportskim savezima i drugim organizacijama i institucijama,

- obavljanje administrativnih, stručnih i drugih poslova u oblasti sporta u skladu s Zakonom o sportu u BiH,

-izdavanje Potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, 

-pripremanje prijedloga Odluke o kriterijima za raspored grant sredstava, 

-izdavanje saglasnosti za međunarodna sportska takmičenja 

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Bosanskohercegovački plivači na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Pročitaj  

Predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine prisustvovao otvaranju Plazma Sportskih igara mladih na Ilidži

Više  

Para reprezentativci BiH ostvarili odlične rezultate na takmičenju u Ostravi

Više  

Konferencija, Borba protiv govora mržnje u sportu

Više