Upravna struktura

Upravna struktura

4.4.2012

SPIS program je nastao kao rezultat dobre saradnje državnih, entitetskih, katonalnih i općinskih institucija i UNICEF-a.

Sveukupna koordinacija i upravljanje SPIS programom je u rukama SPIS Upravnog odbora (SPIS UO).

Upravni odbor BiH čine:

 • Ministar civilnih poslova BiH, predsjedavajući;
 • Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, član;
 • Šef odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, član;
 • Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH, član;
 • Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, član;
 • Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, član;
 • Predstavnik UNICEFa BiH, član.

Predstavnik Delegacije EU u Bosni i Hercegovini učestvuje u radu SPIS Upravnog odbora u ulozi posmatrača.

Sve odluke SPIS Upravnog odbora se donose konsenzusom.

Upravni odbor SPIS BiH ima sljedeće uloge i zadatke:

 1. Nadgleda implementaciju Projekta u ime vlada u Bosni i Hercegovini;
 2. Odobrava opće smjernice za organizaciju i implementaciju Projekta;
 3. Analizira i odobrava projektne planove i projektne dokumente;
 4. Osigurava tok informacija prema vladama u BiH i osigurava koordinaciju na nivou BiH – entiteti RS i FBiH – Brčko distrikt i između njihovih upravnih-radnih tijela;
 5. Ima savjetodavnu ulogu u vezi sa koordinacijom i radom radnih grupa u okviru Projekta;

SPIS Upravni odbor podnosi Godišnji izvještaj o implementaciji SPIS programa Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na njegovo usvajanje.