SPIS program

SPIS program

22.3.2012

Program Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS program) je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine (BiH) Evropskoj uniji u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta.

Cilj SPIS programa je unapređenje sistema socijalne zaštite na svim nivoima vlasti jačanjem programskog okvira i kapaciteta za socijalnu zaštitu i inkluziju djece kojima raspolažu pružatelji socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na primjeni pristupa zasnovanog na potrebama i ljudskim pravima. Ostvarenje općeg cilja ostvarit će se kroz ispunjenje sljedećih konkretnih ciljeva:

  1. Jačanje postojećih sistema socijalne zaštite i inkluzije djece praćenjem, analizom i unapređenjem postojećih okvira javne politike.
  2. Unapređenje struktura upravljanja i koordinacije sistema socijalne zaštite i inkluzije djece na svim nivoima vlasti.
  3. Uspostavljanje i provedba općinskih modela za socijalnu zaštitu i inkluziju djece u 11 novih ciljnih općina.
  4. Jačanje kapaciteta i institucionalnih mehanizama koordinacije i komunikacije između pružatelja socijalnih usluga i organa nadležnih za donošenje odluka na lokalnom nivou.
  5. Bolja javna vidljivost i jačanje svijesti o socijalnoj j zaštiti i inkluziji djece.

Ciljne grupe programa su donositelji politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica.

Program finansiraju Evropska unija i UNICEF, a u njegovoj implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva, te mnogobrojni partneri iz nevladinog sektora.

U trećoj fazi implementacije programa (2011.-2012.) ciljne općine su: Čelinac, Derventa, Gacko, Gornji Vakuf/Uskoplje, Kupres, Mrkonjić Grad, Posušje, Prnjavor, Tešanj, Velika Kladuša i Brčko distrikt. Lokacije u kojima su se realizirale SPIS aktivnosti u okviru prve dvije faze (2008-2011) bile su: Bileća, Laktaši, Livno, Kotor Varoš, Novi Grad, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Sanski Most, Stolac i Višegrad.

Kontakt za SPIS program u Ministarstvu civilnih poslova BiH:

Dunja Šmitran

Stručni saradnik

SPIS Program - Jačanje sistema socijalne zaštite

i inkluzije djece u BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Trg BiH 3, 71000 Sarajevo, BiH

Tel. +387 33 492 525

Fax. +387 33 492 621

dunja.smitran@mcp.gov.ba