Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2023. godinu

29.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

UNESCO je otvorio četrnaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljnjem tekstu “IFCD”) uspostavljenog Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

 

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• Uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;

• Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

 

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a se može naći na sljedećem linku: 

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects.

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

 

Isključivi način podnošenja prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi se nalaze na linku:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

 

Rok za prijavu projekata putem online aplikacijske platforme je 16. maj 2023. godine, do podne.