Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Intervju Marije Gabrijel, evropske komesarke za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade pod naslovom "Obećano - ispunjeno!"

23.03.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Za originalni tekst pogledajte: https://cordmagazine.com/interview/mariya-gabriel-european-commissioner-promised-and-delivered/

U portfoliju evropske komesarke za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade ima mnogo primjera odlične saradnje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. U intervjuu sa Marijom Gabrijel, evropskom komesarkom za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, govori se o dostignućima u vezi sa implementacijom „Agende za Zapadni Balkan“ – uključujući implementaciju Evropskog obrazovnog prostora, evropske univerzitetske inicijative i Akcionog plana za digitalno obrazovanje. Ona također naglašava važnost ulaganja u obrazovanje i istraživanje kako bi se pokrenule inovacije i ekonomski rast u Evropi. Gabriel naglašava potrebu da Evropa bude lider u tehnologiji i inovacijama, istovremeno osiguravajući da ovaj napredak bude inkluzivan i od koristi svim građanima.

 

Gospođa Gabrijel je posebno istakla predstojeći ministarski sastanak u Skoplju početkom juna, na kojem će se raspravljati o razvijanju sinergije između obrazovanja i inovacija, uključujući povećanje vještina za mlade istraživače i inovatore.

 

Također je spomenuta važnost tema sa poslednjeg ministarskog sastanka za istraživanje i obrazovanje zemalja Zapadnog  Balkana:

“Sastanak u Tirani mi je takođe dao priliku da predstavim JRC-ov izvještaj nauke za politiku „Status životne sredine i klime na zapadnom Balkanu“, koji predstavlja osnovu za naše napore usmjerene na poboljšanje kvaliteta zraka u cijelom regionu; istakli smo i proslavili činjenicu da su tri grada sa Zapadnog Balkana, uključujući Sarajevo, dio Misije klimatski neutralnih i pametnih gradova; a takođe smo najavili da su povećana finansijska sredstva stavljena na raspolaganje za inovacije. Po prvi put smo osigurali da svih šest ekonomija Zapadnog Balkana učestvuje u našem vodećem programu istraživanja i inovacija - Horizon Europe - kao pridružene zemlje. Njihovi rezultati za prve dvije godine znatno su iznad nivoa prethodnog okvirnog programa”.