Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Bosnа i Hercegovinа uskoro potpisuje Sporazum o pristupanju Programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021-2027“

06.04.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Bosna i Hercegovina je zabilježila uspješno sudjelovanje u programu „Evropa za građane 2007-2013“ i programu „Evropa za građane 2014-2020“ što je navedeno i u Izvještajima Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu uspjeh učestvovanja u oba ciklusa programa Evropa za građane, te značaj daljeg nastavka učestvovanja, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je pokrenulo proceduru pristupanja Programu CERV tj. proceduru zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu CERV (u daljem tekstu: Sporazum), i u toku je pribavljanje mišljenja relevantnih institucija, nakon čega će Sporazum biti upućen u dalju proceduru.

 

Program CERV je do sada najveći, novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), s kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Evropa za građane (Evrope for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE (borba protiv svih oblika nasilja). Program CERV će se sastojati od četiri programska područja financiranja s općim ciljem održavanja i razvoja otvorenih, na pravima utemeljenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava, s time što i dalje ostaju prioriteti programa „Evropa za građane“. Opći i specifični ciljevi Programa su zaštita i promoviranje prava i vrijednosti sadržanih u ugovorima EU, kroz potporu organizacija civilnog društva i ostalih aktera (na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini) i jačanje demokratskog učešća i sudjelovanja građana s ciljem održavanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava zasnovanih na pravima.

Shodno planiranim aktivnostima očekuje se da će Bosna i Hercegovina do kraja 2023. godine potpisati Sporazum.

Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na već objavljene pozive, kao i na one koji će biti objavljeni tokom 2023. godine, s tim što se treba imati u vidu činjenica da, ukoliko Bosna i Hercegovina ne uspije potpisati Sporazum o CERV-u do trenutka potpisivanja grant ugovora za konkretne projekte (što se očekuje u novembru/decembru 2023. godine za pozive koji su objavljeni u decembru 2022. godine), aplikantima iz Bosne i Hercegovine, koji budu izabrani i budu trebali potpisati grant ugovore, neće moći biti dodijeljni grantovi, ali će moći nastaviti učešće u projektu sa drugim partnerskim organizacijama kojima je projekt odobren.

Sve informacije o pozivima, te načinu apliciranja dostupne su putem linka: https://ec.evropa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/view/service/1148.

Potencijalnim aplikantima je u okviru svakog objavljenog poziva na raspolaganju i tzv. Functional Mailbox, a na linku https://ec.evropa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1 dostupne su informacije o tome kako učestvovati u javnom pozivu. 

 

Korisne informacije vezano za CERV Program dostupne su i na internet stranici https://www.cerv.hr/.