Kabineti

Biografija sekretara Ministarstva - Zlatko Horvat

8.3.2010

Rođen je 17. januara 1961. godine.

Po završetku školovanja od 1981. godine živi i radi u Sarajevu.
Mjeseca septembra 1995. godine imenovan je na mjesto direktora zajedničkih službi u općini Novo Sarajevo.
Početkom 1996. godine imenovan je na mjesto zamjenika predsjednika Izvršnog odbora općine Novo Sarajevo.

Uspostavom Kantona Sarajevo, krajem 1996. godine imenovan je na poziciju zamjenika ministra za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove Vlade Kantona Sarajevo.

U drugom mandatu 1998.-2000. godina imenovan je na poziciju zamjenika ministra za stambene poslove Vlade Kantona Sarajevo.

Istekom mandata 2001. godine, raspoređen je na mjesto stručnog saradnika za normativno-pravne i informativno-analitičke poslove Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo i na toj poziciji ostaje do 10. maja 2004. godine.

U maju 2004. godine imenovan je na poziciju sekretara Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Tel: +387 33 492 533

Fax: +387 33 492 625