Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

UNDP Bosna i Hercegovina – saradnja u vrijeme COVID - 19

14.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pandemija COVID-19 nije samo zdravstvena kriza bez presedana. Širom svijeta vidimo kako preduzeća prestaju sa radom, izgubljeni su poslovi, u porastu su siromaštvo i nasilje u porodici i mnogi drugi znakovi da je i ova kriza humanitarna i razvojna, kriza koja prijeti da ostavi duboke socijalne i ekonomske ožiljke u godinama koje dolaze, posebno za najsiromašnije i najugroženije pojedince, grupe i zemlje.

 

UNDP ima dugogodišnje iskustvo reagiranja i oporavka od različitih vrsta kriza. Otpornost na katastrofe je istaknuti dio programa u svakoj zemlji u kojoj radi UNDP. COVID-19 se razlikuje po tome što je njegov vremenski okvir otvoren i ima globalni utjecaj. Prvi odgovor u UNDP-u bio je priprema za rad u novim uvjetima i da se pruži neposredna podrška partnerima. Od sredine marta, UNDP je u Bosni i Hercegovini prešao na rad koristeći digitalne platforme. Dok se od osoblja tražilo da se radi što je moguće više od kuće i poštuje socijalna distanca i mjere zaštite, pruženi su alati za nastavak efikasnog rada. Izmjenjena je organizaciona politika i postupci, povećavajući fleksibilnost za prijem i upravljanje finansijskim resursima za odgovor.

 

Uviđajući da je COVID-19 više od zdravstvene krize, UNDP je globalno organizirao svoj odgovor u tri pravca: Prvi je podrška zemljama da ojačaju svoje zdravstvene sisteme da odgovore na COVID-19, što uključuje nabavku zdravstvenih proizvoda i sanitetskog materijala , brza podrška zdravstvene infrastrukture, upravljanje zdravstvenim otpadom i ostale aktivnosti po potrebi. Drugo, UNDP ima za cilj izgraditi odgovor cijelog društva, mobilizirajući cijeli portfelj u zemlji za podršku rješavanju negativnih utjecaja krize. Treće, UNDP se fokusira na rješavanje društveno-ekonomskih utjecaja COVID-19 i očuvanje napretka ka ostvarenju SDG-a, uključujući rješavanje stigme i diskriminacije koji proizlaze iz širenja i podrške marginaliziranim ljudima i ranjivim populacijama. Saradnja s privatnim sektorom i ulaganja u inovacije i digitalni razvoj od presudnog su značaja za rad UNDP-a. Globalno gledano, UNDP je pokrenuo interni instrument za brzo reagovanje COVID-19, financiran postojećim resursima i kapitaliziran sa početnih 20 milijuna USD. UNDP BiH je dobio 230 000 USD za početne aktivnosti podrške, koje se isplaćuju putem brzog mehanizma. To je pomoglo da se pokrene brza procjena ekonomskog učinka, koja će pomoći u prilagodbi portfelja ekonomskih projekata.

 

U Bosni i Hercegovini UNDP djeluje kao dio zajedničkih napora UN-a, u uskoj suradnji i pod supstancijalnim vodstvom WHO-a. Prvo, podržana je nabavka lijekova, a sredstva su dodijelili Evropska unija, Vlada Norveške i Vlada Švicarske. Podržana je i nabavka za kantone i lokalne samouprave. Važno je napomenuti da je, budući da je riječ o globalnoj krizi, potražnja za sličnim medicinskim potrepštinama i opremom eksponencijalno porasla, a globalnu ponudu ograničava ograničeni kapacitet i ograničenja u trgovini i prometu. Stoga će isporuka medicinskog materijala nabavljenog uz podršku UNDP-a BiH biti postupna, većinom u aprilu i maju 2020. godine. Drugo, UNDP već radi na razumijevanju ekonomskih i socijalnih utjecaja krize i pronalaženju načina da ih ublaži i učini održivim, otpornim i na pravima temeljenim rješenjima izrađenim s javnim i privatnim sektorom. UNDP je prisutan u 80% gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. UNDP-ov Accelerator Lab namjerava provesti kvalitativnu i kvantitativnu analizu i pronaći načine kako uhvatiti „puls“ ekonomije u stvarnom vremenu kroz niz mikro procjena i prikupljanje podataka.

 

Kriza s kojom smo suočeni je ujedno i prilika da se podrže vlade, društvo i privatni sektor u inovativnim i tehnološkim rješenjima.

 

UNDP već podržava odabrane kompanije koje su se odlučile za proizvodnju lične zaštitne opreme i materijala potrebnih za borbu protiv COVID-19, poput „Jusri“ Goražde, Kotex d.o.o. Tešanj i Prevent. Namjerava se sarađivati s više kompanija iz različitih sektora na koje utječe COVID-19 i pomoći im u prelasku na e-poslovanje / e-trgovinu, digitalnu ekonomiju i / ili ponovno osmisliti svoje poslovne modele prema sigurnijoj i održivoj ekonomiji.