Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Spisak korisnika potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina izdatih tokom 2020. godine

09.07.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je tokom 2020. godine na zahtjev sportkih subjekata izdalo ukupno 20 Potvrda za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za sportsku opremu/materijal.

 

Spisak izdatih potvrda možete pogledati na našoj web stranici rubrika Sport→Dokumetni