Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pandemija COVID-19 smanjuje izglede za globalni oporavak rada

17.01.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nove brojke Međunarodne organizacije rada (MOR) Ujedinjenih nacija ukazuju na to da se globalno tržište rada sporo oporavlja od pandemije COVID-19, pri čemu ekonomije zemalja sa nižim prihodima prolaze gore od onih u bogatijim zemljama.

Početkom ove godine, ekonomisti MOR su očekivali umjeren, ali stabilan oporavak na globalnom tržištu rada. Međutim, oni priznaju da je ovaj relativni optimizam sada izblijedio zbog novih talasa pandemije i sporijeg ekonomskog oporavka od očekivanog.

Na osnovu svojih nalaza, agencija UN sada predviđa da će broj radnih sati u svijetu ove godine biti 4,3 odsto ispod nivoa prije pandemije. Ovo je ekvivalentno gubitku od 125 miliona poslova sa punim radnim vremenom.

Generalni direktor MOR Gaj Rajder je izjavio da još više zabrinjava ono što je oporavak nesrazmjeran između zemalja sa višim i nižim prihodima.

„Ovo se ogleda u činjenici da su zemlje sa višim dohotkom, sa više resursa, uspjele da se barem donekle oporave 2021. godine, dok zemlje sa nižim prihodima i dalje trpe ozbiljne posljedice pandemije. Pandemija je povećala nejednakosti među zemljama, kao i unutar njih“, istakao je on.

Kao razlog za ovo rastuće odstupanje Rajder krivi razlike u uvođenju vakcinacija protiv COVID-19 i paketa fiskalnih stimulacija. On tvrdi da tempo oporavka svake nacije u velikoj mjeri zavisi od njene sposobnosti da vakciniše svoju populaciju, a takođe će zavisiti i od sposobnosti zemalja da obezbijede finansijsku zaštitu radnika i preduzeća od ekonomskog uticaja pandemije.

„U zemljama sa niskim i srednjim prihodima, očekuje se da će fiskalna ograničenja i spor napredak u vakcinaciji nastaviti da ometaju napredak. I bez konkretne finansijske i tehničke podrške, velika razlika između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju će se održati“, smatra on.

MOR izvještava da su izgledi za oporavak tržišta rada do kraja godine i dalje slabi i neizvjesni. Rajder kaže da nijedna zemlja ili region neće sami izaći iz ove krize. Rajder insistira da je jedini održivi put iz ove zdravstvene i socio-ekonomske dileme da sve zemlje rade zajedno.