Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Otvaranje škola nakon pandemija: Kada i kako?

22.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ublažavanjem mjera zaštite protiv virusa COVID-19 mnoge zemlje razmišljaju o ponovnom otvaranju škola. Pandemija je za 1,5 milijardi učenika širom svijeta preko noći promijenila načina učenja i obrazovanja, što je, prema procjeni UNESCO-a, događaj bez presedana u historiji obrazovanja. Sada se zemlje suočavaju sa novim izazovima i pitanjima: Kada i kako ponovno otvoriti škole? Da li je sigurno i koje zdravstvene mjere poduzeti? Koje posljedice će to izazvati na mentalno zdravlje djece i njihov društveni razvoj?

Više od stotinu zemalja još uvijek nije donijelo odluku o ponovnom otvaranju, 69 je odlučilo da u potpunosti ili djelimično otvori obrazovne institucije, dok će 32 školsku godinu završiti online.

Odluka je veoma kompleksna jer pandemija nije prestala i još uvijek nema dovoljno dokaza o rizicima prijenosa zaraze, a zdravlje i dobrobit učenika mora biti na prvom mjestu.

Međunarodni institut za obrazovno planiranje (IIEP) predlaže kreiranje plana uzimajući u razmatranje tri neophodna resursa: finansije, infrastruktura i ljudski kapaciteti. Također, ističe se važnost intenzivne komunikacije sa nastavnicima, roditeljima, učenicima i lokalnim zajednicama o detaljima ponovnog otvaranja škola. Stručnjaci IIEP-a predlažu da se napravi procjena potreba za učenjem, odnosno da obrazovne vlasti razmotre usvajanje flekisbilnijeg pristupa.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) smatra da ne postoji jedinstveno rješenje za sve zemlje, ali da su tri područja na koja se treba fokusirati dominantna: Podsticanje novih higijenskih navika, omogućavanje fizičke distance u školama i jačanje online učenja s fokusom na omogućavanje jednakog pristupa za sve.

UNESCO, UNICEF, Svjetska banka i Svjetski program za hranu izradili su “Smjernice za ponovno otvaranje škola” u kojima je istaknuto šest ključnih dimenzija za planiranje i procjenu stanja spremnosti škola:

  • Reforma javnih politike – Kreirati jasne politike za otvaranje i zatvaranje škola tokom javne zdravstvene krize, prilagoditi politike i prakse za širenje pristupa marginaliziranim skupinama te jačati prakse učenja na daljinu.
  • Finansiranje – Procijeniti uticaj COVID-19 na obrazovanje i investirati u jačanje obrazovnog sistema.
  • Sigurno funkcioniranje – Osigurati uvjete koji smanjuju rizik od prijenosa zaraze i pormovirati zdrave navike.
  • Učenje - Fokusirati se na prakse koje omogućavaju nadoknadu izgubljenog vremena u nastavi, jačati pedagogiju, prilagoditi obrazovanje na daljinu za kombiniranu nastavu i učenje, uključujući i znanja o prijenosu infekcije i zaštitu od nje.
  • Dobrobit i zaštita - Proširiti fokus na dobrobit djece i jačati njihovu zaštitu.
  • Uključivanje najmarginaliziranijih grupa - Usvojiti proaktivne pristupe radi reintegracije marginalizirane djece i one koja su ostala izvan škole.

Izvori:

https://en.unesco.org/news/reopening-schools-when-where-and-how

http://www.iiep.unesco.org/en/plan-school-reopening

https://oecdedutoday.com/how-re-open-schools-after-coronavirus/