Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Nastavni plan i program o medijskoj i informacijskoj pismenosti spreman za pilotiranje u školama u BiH

04.05.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Zahvaljujući partnerstvu s Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), te nakon nekoliko godina priprema i rada spreman je materijal koji će omogućiti učenicima osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini da steknu obrazovanje iz medijske i informacijske pismenosti.

Nastavni plan i program o medijskoj i informacijskoj pismenosti i prateći materijal za učenje nastao je u okviru projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj – faza 2”, a koji je finansirao UNESCO. Pomenuti nastavni plan i program izradio je Univerzitet u Sarajevu, zajedno s pojedinim ministarstvima obrazovanja, kako bi podržao pilotiranje medijske i informacijske pismenosti u formalno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Planirano je da pilotiranje počne u 30 škola širom zemlje krajem 2021. godine, čemu će prethoditi programi obuke bibliotekara i nastavnika.

 

Ovaj nastavni plan i program razvijen je na osnovu nastavnog plana i programa UNESCO-a o medijskoj i informacijskoj pismenosti i uključuje 12 modula prilagođenih lokalnom kontekstu, a podržava digitalnu transformaciju u nastavi i učenju. Njegov opći cilj je poticanje obrazovanja koje se temelji ne samo na prenosu informacija i znanja, već uključuje stvaranje, razmišljanje i kritičku svijest.Nastavni plan i program objavljen je u on-line izdanju, kao i štampan u 400 primjeraka.

 

Zajedno s pilotiranjem medijske i informacijske pismenosti u formalno obrazovanje, druga faza projekta koji je finansirao UNESCO „Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ također pilotira medijsku i informacijsku pismenost u neformalno obrazovanje, a kroz saradnju s organizacijama mladih iz Jugoistočne Evrope i Turske.Pored toga, cilj projekta je podržati kvalitetno novinarstvo u borbi protiv dezinformacija, kao i mehanizme samoregulacije kako bi se osigurali profesionalni standardi u medijima.

 

Više na linku: https://en.unesco.org/news/mil-curriculum-ready-piloting-schools-bosnia-and-herzegovina