Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević učestvovala na Ministarskoj konferenciji Evropske saradnje u nauci i tehnologiji (COST)

05.05.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ankica Gudeljević,  obratila  se u ime Bosne i Hercegovine, video linkom članovima Ministarske konferencije COST koja je održana u hibridnom formatu.

Ministarska konferencija COST-a, je najviše tijelo Programa EU COST, koji je najstariji međuvladin okvir za međunarodnu saradnju  u oblasti nauke i tehnologije. Osnovan je 1971. godine.

COST predstavlja  koordinaciju istraživačkih projekata i  naučno - istraživački rad kroz razmjenu znanja i vještina.

COST zajedno  sa programom Horizont Evrope, ranije Horizont 2020 i EUREKA čini tri stuba politike Evropske unije za podršku nauci i istraživanju. Radni dio Ministarske konferencije COST-a, odnosi se na  Ulogu COST-a u budućem evropskom istraživačkom prostoru. Tokom diskusije razgovaralo se o značaju COST-a u Evropskoj istraživačkoj oblasti. Tokom konferencije usvojena  je i Deklaracija COST-ove ministarske konferencije. 

Ministrica Gudeljević je, između ostalog, naglasila: „Bosna i Hercegovina ima velika očekivanja od novog EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije HORIZON EVROPE, gdje će, nadam se, biti priznate vrijednosti i postignuća unutar COST-a. Ministarstvo civilnih poslova BiH će podržati učešće istraživača iz Bosne i Hercegovine u budućim COST akcijama.“