Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Ankica Gudeljević na Konferenciji ministara kulture u Davosu

16.01.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević učestvovala je na Konferenciji ministara kulture koja se održava u Davosu (Švicarska) u okviru Svjetskog ekonomskog foruma (WEF).

                Konferencija je održana s ciljem pokretanja Davoške alijanse (Davos Alliance), a tokom Konferencije usvojeni su Memorandum i Osnivački akt, kao osnovni dokumenti koji će definirati buduće djelovanje ove platforme.

                "Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će predložiti Vijeću ministara i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine da se Bosna i Hercegovina pridruži ovoj inicijativi i da okončamo interne i zakonima propisane procedure. Ova inicijativa okuplja, izuzev nevladinog sektora, važne aktere privrednog života i vladin sektor i zato je važno da se naša zemlja odmah u početku pridruži inicijativi koja je postala sastavni dio Svjetskog ekonomskog foruma" ,  izjavila je ministrica Ankica Gudeljević.

                Davoška alijansa ima za cilj da postavi standarde unutar baukulture, koja podrazumijeva najviše standarde gradnje i zaštite arhitektonskog naslijeđa.  Održivost,  digitalna transformacija, ekološki prihvatljive tehnologije,  inkluzivno društvo,  zaštita pejzaža,  zaštita kulturno historijskog naslijeđa i pejzaža bit će u fokusu inicijative koju je pokrenula Švicarska vlada.

                Baukultur je inicijativa Švicarske Konfederacije te je komplementarna Inicijativi Evropske unije, European Bauhaus, koju će Bosna i Hercegovina slijediti na svom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.