Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

"Lokalna partnerstva za zapošljavanje"- IPA 2014

24.05.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je uključeno u praćenje realizacije projekta kroz učešće u radu Upravnog odbora projekta.

Međunarodna organizacija rada (ILO) provodi trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija iz IPA fondova - "Lokalna partnerstva za zapošljavanje" čiji cilj je podsticanje održivog, partnerski orijentisanog aktivnog tržišta rada na lokalnim nivoima. Projekt predstavlja nadgradnju prethodnih intervencija Evropske unije u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i dio je EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji predstavlja nastavak pojedinih aktivnosti Programa za oporavak od poplava. Projekat omogućava da se kroz institucionalizaciju partnerstava poveća zapošljivost i stvore nova radna mjesta primarno za socijalno ugrožene kategorije stanovništva uključujući žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe.

 

Bliže informacije o projektu mogu se vidjeti na web-stranici:

www.partnerstvo.ba  i

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_478081/lang--en/index.htm