Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Javne konsultacije Evropske komisije o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Horizon Europe

30.01.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U skladu s nastojanjima Evropske komisije da unaprijedi regulative vezano za EU programe za istraživanje i inovacije,  pokrenut je proces Javnih konsultacija o EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 (FP8) i Horizon Europe (FP9).

Učesnici konsultacija mogu podijeliti svoje stavove o učinku programa Horizont 2020 i Horizon Europe na način da:

-           ukažu na postignuća i nedostatke prethodnog programa EU za istraživanje i inovacije Horizont 2020, njegovu relevantnost i procedure povezane s procesom prijave i upravljanjem finansiranjem;

-          izraze poglede na dizajn i dosadašnju implementaciju Horizon Europe

-          identifikuju buduće prioritete za strateški plan Horizon Europe 2025-2027, dajući inpute o novonastalim potrebama za straživanja i inovacija i sinergiju između programa EU.

Konsultacije će doprinijeti konačnoj evaluaciji Horizonta 2020, privremenoj evaluaciji Horizon Europe i postaviti temelje za pripreme strateškog plana Horizon Europe 2025-2027.

Konsultacije su otvorene i dostupne na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Učesnici mogu odgovarati na svim službenim jezicima EU.

Sve potrebne informacije i link za konsultacije su dostupni su na posebnoj web stranici : https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en