Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Izvještaj o radu Sektora za državljanstvo i putne isprave

08.07.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Tokom protekle radne sedmice od 28.06. do 02.07.2021. godine broj stranaka koje su se radi realizacije nekih svojih zahtjeva obraćale Sektoru za državljanstvo i putne isprave je bio na uobičajenom nivou. Nastavljen je trend povećanja broja zahtjeva za izdavanje službenih pasoša i viza, što ukazuje na to da sa stabilizacijom vezanom za pandemiju kreću i intenzivnije međunarodne aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Svi poslovi i radni zadaci su obavljani redovno. Do daljnjeg su u primjeni posebne mjere zaštite od pandemije Covid 19. Zaposleni u Sektoru i stranke su se disciplinovano pridržavali zaštitnih mjera.

Nije bilo novih slučajeva zaraze Covid 19. kod zaposlenih u Sektoru. 

            Telefonska i komunikacija putem elektronske pošte sa strankama je povećana. To je posljedica povećanog interesovanja građana Bosne i Hercegovine, koji žive u inostranstvu, o pojedinim pitanjima, iz nadležnosti Sektora  koja imaju namjeru rješavati tokom godišnjih odmora u Bosni i Hercegovini u sedmom i osmom mjesecu.