Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

INFORMACIJA O ANKETNIM UPITNICIMA U CILJU PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA SPORTSKE OBJEKTE

18.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U cilju prikupljanja podataka koji se odnose na sportske objekte Sektor za sport je sačinio anketni upitnik. Anketni upitnici o broju i vrsti sportskih objekata su dana, 11.03.2019. godine dostavljeni:

 1. Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Vladi Republike Srpske
 3. Vladi Brčko distrikta
 4. Vladi Unsko-Sanskog kantona
 5. Vladi Posavskog kantona
 6. Vladi Tuzlanske  županije
 7. Vladi Zeničko-dobojskog kantona
 8. Vladi Bosansko-podrinjskog kantona
 9. Vladi Srednjobosanskog kantona
 10. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona
 11. Vladi Zapadno-hercegovačkog kantona
 12. Vladi kantona Sarajevo
 13. Vladi Hercegbosanskog kantona

 

U anketnim upitnicima su traženi podaci o:

-          Školskim objektima-školska fiskulturna sala (mala, srednja, velika)

-          Otvoreni sportski tereni:

nogometni teren bez tribina, nogometni teren sa tribinama, nogometni stadion sa atletskim poligonom, teren sa vještačkom travom za mali nogomet, atletski poligon (atletska staza, poligon za bacanje kugle, koplja, diska, kladiva, jama za skok u dalj i drugo), univerzalna višenamjenska ploha-igralište bez tribina (mala, srednja, velika), univerzalna višenamjenska ploha-igralište sa tribinama(mala,srednja, velika)

-          Dvorane (mala, srednja, velika), namjenski zatvoreni sportski objekti (mali nogomet-vještačka trava, tenis, ostali sportovi)

-          Ostali objekti:

zatvoreni bazeni (mali, veliki, nepravilnog oblika), otvoreni bazeni (mali, veliki, nepravilnog oblika), kuglane, streljana, strelište, sportski aerodrom, auto moto staze (brdske, kružne, karting), smučarski centri sa ski liftovima, biatlon staze, sportsko-rekreativne staze (planinarenje, trčanje i druge rekreativne aktivnosti), namjenska sala za šah i slične sportove, namjenska sala za borilačke sportove (boks, ostali borilački sportova), sportsko rekreativni i fitnes centri, klizalište i ostali objekti.

 

Popunjene anketne upitnike su dostavili odmah nakon upućivanja:

 1. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine                                  01.04.2019. godine
 2. Vlada Unsko-Sanskog kantona                                                15.05.2019. godine
 3. Vlada Posavskog kantona                                                        01.04.2019. godine
 4. Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Općina Breza                03.04.2019. godine
 5. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona                               21.03.2019. godine
 6. Vlada Srednjobosanskog kantona                                            10.05.2019. godine
 7. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona                           25.04.2019. godine
 8. Vlada Zapadno-hercegovačkog kantona                                  31.05.2019. godina

 

Ministarstvo civilnih poslova BiH uputilo je urgenciju, sa zahtjevm za dostavu traženih traženih podataka dana, 12.06.2019. godine:

 1. Vladi Republike Srpske
 2. Vladi Brčko distrikta BiH
 3. Vladi Tuzlanskog kantona
 4. Vladi kantona Sarajevo
 5. Vladi Hercegbosanskog kantona

 

Nakon upućene urgencije dostavljeni su anketni upitnici:

 1. Vlada Brčko distrikta BiH                                                      28.06.2019. godine
 2. Vlade Tuzlanskog kantona                                                       19.06.2019. godine

S obzirom da je Vlada Zeničko- dobojske županije dostavila podatke samo za općinu Breza, naknadno su dana 15.07.2019. godine dostavili podatke za Zeničko-dobojsku županiju.

 

Tražene podatke nisu dostavili.

 1. Vlade Republike Srpske
 2. Vlada kantona Sarajevo
 3. Vlada Hercegbosanskog kantona

 

Svi dostavljeni podaci su objedinjeni u bazu podataka, koja će služiti pri izradi Strategije razvoja sporta u BiH.

Obzirom da su upitnike vezano, za sportske objekte, institucije popunjavale u 2019. godini, Ministarstvo civilnih poslova BiH će zahtjevati ažuriranje podataka za 2020. godinu, a za potrebe izrade Strategije razvoja sporta u BiH