Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Dodijeljena rješenja za kategorisane sportiste BiH

24.01.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                U Sarajevu je danas održan prijem na kojem su dodijeljena rješenja o zvanju Zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine i Vrhunskog sportiste međunarodnog razreda. 

                Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević istakla je tom prilikom da je kategorizacija korak naprijed u priznavanju statusa sportiste, te da se sve institucije koje imaju nadležnost u oblasti sporta moraju više zajednički angažirati kada je u pitanju rješavanje statusa sporta u BiH. 

                “Naša želja je da zajedničkim snagama s Olimpijskim komitetom, Paraolimpijskim komitetom, Specijalnom olimpijadom u Bosni i Hercegovini, sportskim savezima, te nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima, iznađemo kvalitetna rješenja koja će osigurati bolje uvjete sportistima Bosne i Hercegovine, jer je ulaganje u sport, zapravo ulaganje u razvoj i investicije”, rekla je ministrica Gudeljević.

                Na osnovu Javnog poziva za 2022. godinu,  Komisija je kategorisala 15 zaslužnih sportista Bosne i Hercegovine za rezultate koji su ostvareni u proteklom periodu, te 33 sportista koji su svrstani u kategoriju vrhunski sportisti međunarodnog razreda.

                Zvanje zaslužnog sportiste Bosne i Hercegovine za 2022. godinu dodijeljeno je Đurđici Šišul Rajher, Fikretu Čauševiću, Esadu Durmiševiću, Nedžadu Salkiću, Ejubu Mehmedoviću, Zikretu Mahmiću, Refiji Okić, Mehmedu Čoliću, Timi Džebo, Mirzi Hrustemoviću, Zlatku Saračeviću, Ademu Nurkiću, Hamzi Aliću, Senadu Merdanoviću i Amelu Tuki.

                Zvanje vrhunskog sportiste međunarodnog razreda za 2022. godinu dodijeljeno je Lani Pudar, Marku Šljiviću, Strahinji Eriću, Mesudu Pezeru, Abedinu Mujezinoviću, Luki Iliću, Adnanu Manko, Asimu Mediću, Dimitriju Saviću, Sabahudinu Delaliću, Dževadu Hamziću, Safetu Alibašiću, Arminu Šehiću, Edinu Đino, Asmiru Mrkaljeviću, Nizamu Čančaru, Stevanu Crnobrnja, Mirzetu Duranu, Adnanu Kešmeru, Jasminu Brkiću, Erminu Jusufoviću, Ismetu Godinjaku, Iman Avdić, Sabiri Dizdarević, Selmi Purić, Mireli Zulić, Mineli Hodžić, Arneli Čoloman, Almedini Merdić, Saneli Ređić, Nedžadu Husiću, Milošu Čoliću i Almi Tursunović.