Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Čista voda i sanitarni uslovi - Cilj 6 (UN Ciljevi održivog razvoja)

19.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Jedan od najučinkovitijih načina za usporavanje prijenosa koronavirusa (COVID-19) je pranje ili dezinfekcija ruku. Međutim, 4,2 milijarde ili 55% svjetskog stanovništva nema kod kuće niti osnovna sredstva za pranje ruku. Nedostatak pristupa čistoj vodi utiče na osjetljivost na bolesti i loše zdravlje. Naročito je akutno među onima koji žive u ekstremnom siromaštvu u ruralnim područjima, kao i u neformalnim gradskim naseljima.

Prema najnovijem UN Izvještaju o svjetskom razvoju vode, klimatske promjene će uticati na dostupnost, kvalitetu i količinu vode potrebne za osnovne ljudske potrebe, tako da će se umanjiti uživanje osnovnih prava na sigurnu pitku vodu i sanitarne uslove za milijarde ljudi.

 „Zaista je zabrinjavajuće vidjeti da je Cilj 6 (UN Ciljevi održivog razvoja), koji se fokusira na čistu vodu i sanitarne uslove, za sada daleko od toga“, rekao je Petteri Taalas, generalni sekretar WMO-a. „Posebno imajući u vidu pozadinu pandemije koronavirusa, alarmantno je podsjetiti da 3 milijarde ljudi širom svijeta nemaju osnovna sredstva za pranje ruku. To nije prihvatljivo u 21. vijeku ", rekao je gospodin Taalas.

Potrošnja vode povećala se šest puta u prošlom vijeku i povećava se za oko 1% godišnje. Međutim, procjenjuje se da će klimatske promjene, zajedno sa sve većom učestalošću i intenzitetom ekstremnih događaja - oluje, poplave i suše, pogoršati situaciju u zemljama koje već imaju "vodeni stres" i stvoriti slične probleme u područjima koja nisu bila ozbiljno pogođena. Nadalje, izvještaj ističe činjenicu da loše upravljanje vodama povećava utjecaj klimatskih promjena, ne samo na vodne resurse, već i na društvo u cjelini.

(Izvor: Svjetska meteorološka organizacija - WMO)