Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Aktivnosti Ministarstva civilnih poslova u oblasti državljanstva i putnih isprava

16.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Uprkos otežanim uslovima izazvanim pandemijom corona virusa zaposleni u Sektoru za državljanstvo i putne isprave Ministarstva civilnih poslova iznašli su način da zaštite kako sebe tako i stranke koje svakodnevno fizički dolaze u prostorije Ministarstva, a isto tako zaposleni daju svoj maksimum i u svakodnevnoj komunikaciji sa strankama prilikom rješavanja njihovih potreba iz nadležnosti ovog Sektora.

Pitanja sa kojima se kontinuirano susreću zaposleni se prvenstveno i u najvećem broju odnose na pitanja o prestanku državljanstva BiH; sticanje državljanstva BiH; pitanja upisa u matične knjige rođenih; matične knjige umrlih; pitanja prebivališta; pitanja izdavanja ličnih dokumenata; pitanja određivanja matičnih brojeva za strance te pitanja postupka izdavanja putnih isprava, pomorskih i brodarskih knjižica kao i izdavanje putnih isprava za izbjeglice i putnih isprava za lica bez državljanstva.

Značajno je istaći i svakodnevnu komunikaciju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, kao i razmjenu informacija sa predstavnicima svih nivoa vlasti, uključujući državni i entitetski nivo ali i korespondenciju sa međunarodnim organizacijama.