Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

109. Međunarodna konferencija rada

17.01.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Druga i posljednja sesija 109. Međunarodne konferencije rada (ILC), održana je od 25. novembra do 11. decembra 2021. godine u virtuelnom formatu.

Na Konferenciji je akreditovano oko 4.900 delegata koji su predstavljali vlade, organizacije radnika i poslodavaca i posmatrača. Oni su uključivali 157 ministara i zamjenika ministara i predstavnika radnika i poslodavaca iz 181 države članice MOR. Konferenciji su prisustvovali i imenovani predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sektora za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije, kao i predstavnici organizacije poslodavaca i sindikata.

Konferencija je usvojila rezoluciju kojom se ILO poziva da razvije koherentnu, inkluzivnu i rodno odgovornu strategiju i akcioni plan MOR o vještinama i cjeloživotnom učenju za period 2022-30. godine. Ove mjere bi trebale uključivati ​​jačanje aktivnosti MOR u ovoj oblasti, uključujući izgradnju kapaciteta, savjetodavnih usluga i projektnog rada; razmjenu dobrih praksi i znanja; promociju relevantnih međunarodnih standarda rada i širenje partnerstava i angažmana sa drugim organizacijama, uključujući finansijske institucije.

Strategija o nejednakostima u svijetu rada ima za cilj pomoći državama članicama Međunarodne organizacije rada (ILO/MOR) da ubrzaju aktivnosti za smanjenje i sprečavanje nejednakosti u svijetu rada i osiguraju da niko ne bude zapostavljen. To podrazumijeva kombinovano i koordinisano djelovanje u sedam oblasti: promovisanje otvaranja radnih mjesta; podsticanje jednakih mogućnosti; osiguranje adekvatne zaštite za sve radnike; ubrzanje prelaska na formalnu ekonomiju; osiguranje rodne ravnopravnosti i nediskriminacije, promovisanje jednakosti, različitosti i inkluzije; ostvarivanje univerzalne socijalne zaštite i promovisanje trgovine i razvoja za pravednu globalizaciju i zajednički prosperitet.

Delegati su zatražili od ILO da se hitno angažuje na jačoj multilateralnoj koordinaciji i saradnji na otklanjanju nejednakosti tokom oporavka od krize COVID-19.

Govoreći na završnoj plenarnoj sjednici, generalni direktor MOR, Guy Ryder, opisao je 109. ILC kao drugačiju od bilo koje u dugoj istoriji ILO. Konferencija je „proizvela veoma značajne rezultate“, rekao je delegatima, opisujući Globalni poziv na akciju za oporavak od krize COVID-19 usredsređen na čovjeka, koji je usvojen na sjednici ILC u junu, kao „i politički poziv i mapu puta za ILO i njene sastavne dijelove”.

“Jedna neposredna i vjerujem ključna posljedica će biti sazivanje velikog multilateralnog političkog foruma početkom sljedeće godine koji će ponuditi pravu stratešku priliku za jačanje koherentnosti djelovanja međunarodnog sistema za oporavak koji jako želimo i koji nam je prijeko potreban “, dodao je Guy Ryder.

Konferencija je završena pozivom prisutnih delegata državama članicama Međunarodne organizacije rada da razviju nove strategije za borbu protiv nejednakosti i jačanje vještina i cjeloživotnog učenja. Na zatvaranju ILC 2021. godine usvojena su dva seta zaključaka i izvještaja, o vještinama i cjeloživotnom učenju i nejednakostima u svijetu rada. Dokumente su izradile dvije radne grupe tripartitne konferencije.

Planirano je da se 110. sjednica Konferencije održi od 30. maja do 10. juna 2022. godine.