Drugi pravni akti

11.1.2024

Zbirni izvještaj o isplaćenim novčanim nagradama za decembar 2023.

13.12.2023

Zbirni izvještaj o isplaćenim novčanim nagradama za novembar 2023.

12.10.2023

Zbirni izvještaj o isplaćenim novčanim nagradama za septembar 2023.

26.5.2023

Rješenje o isplati novčane nagrade

5.5.2023

Pregled plata u Ministarstvu civilnih poslova