Izvještaji

29.3.2020

Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH o ključnim koordinacijskim aktivnostima u vezi sa pandemijom COVID - 19 virusa u svijetu i u BiH za period od januara do 28.marta

20.3.2020

Izvještaj Ministarstva civilnih poslova BiH o ključnim koordinacijskim aktivnostima u vezi sa pandemijom COVID - 19 virusa u svijetu i u BiH za period od januara do 19.marta

19.2.2020

Elementi za izradu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada Ministarstva civilnih poslova BiH

15.3.2019

Izvještaj o radu Ministarstva civilnih poslova za 2018.godinu