Srednjoročni planovi rada i godišnji programi rada

2.6.2020

Program rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2020.godinu

30.3.2020

Srednjoročni plan rada Ministarstva civilnih poslova BiH za period 2020-2022.

24.6.2019

Srednjoročni plan rada Ministarstva civilnih poslova BiH 2018-2020

24.6.2019

Srednjoročni plan rada Ministarstva civilnih poslova BiH 2019-2021

17.4.2019

Program rada Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019.godinu