Zakoni

27.5.2019

Okvirni zakon o srednjem strucnom obrazovanju i obuci u BiH

27.5.2019

Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini

27.5.2019

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

27.5.2019

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

27.5.2019

Zakon o Аgenciji za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje